INDUSTRIAS PRECIBER

Qualitat

Donada la naturalesa de la nostra especialitat, la qualitat és l’aspecte més important de la nostra filosofia d’empresa.

L’empresa està certificada segons dues normes, la ISO 9001 i la ISO 13485, per les peces produides especificament del sector medical, i ambdues per la prestigiosa certificadora alemanya TÜV CERT. Garantim doncs una qualitat total de las peces fabricades, tant en compliment de las cotes i toleràncies exigides, com en l’aspecte visual de l’acabat.

Un procediment eficient de prevenció ens assegura la qualitat de fabricació, que es complementa amb un estricte control, amb tots els mitjans necessaris de verificació. A través de SPC, garantim a les seves peces una qualitat total, verificada i demostrada.

El nostre sistema de qualitat està orientat a garantir el lliurament de peces en “qualitat concertada”, permetent als nostres clients eliminar costos de control de recepció. Això significa que les peces de Indústries Preciber S.A. poden anar directament a la línia de producció.

Aquest compromís de qualitat total està en totes les accions i aspectes de la nostra organització.


Certificat ISO 9001


Certificat ISO 13485